• CAI :: บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน :: •

- ลิงค์ |-| หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ |-| องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

ลิงค์หน้าเว็บนี้คือ http://cai.wettawan.com/index.php?showlink=1&fid=16&p=links&area=1&categ=7


คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก |-| แสดงหมวดหมู่ลิงค์ |-| หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ |-| องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้
1. ฮาร์ดแวร์
2. ซอฟแวร์
3. บุคลากรคอมพิวเตอร์
4. ข้อมูล

อ่าน/วันนี้ 0 ครั้ง
อ่าน/ทั้งหมด 22 ครั้ง
ลงคะแนน (เยี่ยม! , 1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนลิงค์นี้