• CAI :: บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน :: •

- ลิงค์ |-| ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ |-| หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ลิงค์หน้าเว็บนี้คือ http://cai.wettawan.com/index.php?showlink=1&fid=14&p=links&area=1&categ=5


คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก |-| แสดงหมวดหมู่ลิงค์ |-| ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ |-| หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
Keyboard
Keyboard เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนำข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นปุ่มตัวอักษรเหมือนปุ่มเครื่องพิมพ์ดีด เป็นอุปกรณ์รับเข้าพื้นฐานที่ต้องมีในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะรับข้อมูลจากการกดแป้นแล้วทำการเปลี่ยน เป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลจะมีจำนวนตั้งแต่ 50 แป้นขึ้นไป แผงแป้นอักขระส่วนใหญ่มีแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหาก เพื่อทำให้การป้อนข้อมูลตัวเลขทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น การวางตำแหน่งแป้นอักขระ จะเป็นไปตามมาตรฐานของระบบพิมพ์สัมผัสของเครื่องพิมพ์ดีด ที่มีการใช้แป้นยกแคร่ (shift) เพื่อทำให้สามารถใช้พิมพ์ได้ทั้งตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งระบบรับรหัสตัวอักษรที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต กล่าวคือ เมื่อมีการกดแป้นพิมพ์ แผงแป้นอักขระจะส่งรหัสขนาด 7 หรือ 8 บิต นี้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์

อ่าน/วันนี้ 0 ครั้ง
อ่าน/ทั้งหมด 4 ครั้ง
ลงคะแนน -
ให้คะแนนลิงค์นี้