• CAI :: บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน :: •

- ลิงค์ |-| หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ |-| ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ลิงค์หน้าเว็บนี้คือ http://cai.wettawan.com/index.php?showlink=1&fid=13&p=links&area=1&categ=7


คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก |-| แสดงหมวดหมู่ลิงค์ |-| หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ |-| ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"

อ่าน/วันนี้ 0 ครั้ง
อ่าน/ทั้งหมด 6 ครั้ง
ลงคะแนน -
ให้คะแนนลิงค์นี้