• CAI :: บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน :: •

- ใบความรู้

ลิงค์หน้าเว็บนี้คือ http://cai.wettawan.com/index.php?p=articles&area=1


คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก |-| ใบความรู้
 
 

ใบความรู้ในปี 2014
เสาร์, 22.มีนาคม 2014
ประวัติคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

ประวัติคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย


ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

สรุปใจความสำคัญของบทที่ 1 ได้ดังนี้ ยุคของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ยุค ดังนี้ คือ คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 ยุคหลอดสุญญากาศ,คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 ยุคทรานซิสเตอร์,คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 ยุควงจรไอซี,คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 วงจรรวม VLSI ,คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 ยุคปัญญาประดิษฐ์...

Special | 13:03,   lovesak  |   อ่านแล้ว 3504 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

สรุปใจความสำคัญของบทที่ 1 ได้ดังนี้ ยุคของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ยุค ดังนี้ คือ คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 ยุคหลอดสุญญากาศ,คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 ยุคทรานซิสเตอร์,คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 ยุควงจรไอซี,คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 วงจรรวม VLSI ,คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 ยุคปัญญาประดิษฐ์...

Special | 13:11,   lovesak  |   อ่านแล้ว 3994 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
อาทิตย์, 16.มีนาคม 2014
ซอฟต์แวร์ ( Software )

ซอฟต์แวร์ ( Software )


องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน รวมไปถึงการควบคุมการทำงาน ของอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม การ์ดอินเตอร์เฟสต่าง ๆ เป็นต้น ซอฟต์แวร์ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่รับรู้การทำงานของมันได้ ซึ่งต่างกับ ฮาร์ดแวร์ (Hardware)...

Special | 10:04,   lovesak  |   อ่านแล้ว 3498 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
บุคลากร ( People ware )

บุคลากร ( People ware )


องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ บุคลากรจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดถึงประสิทธิภาพถึงความสำเร็จและความคุ้มค่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแบ่งบุคลากรตามหน้าที่เกี่ยวข้องตามลักษณะงานได้ 6...

Special | 11:00,   lovesak  |   อ่านแล้ว 4832 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลและสารสนเทศ


องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 4.1 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วใช้ตัวเลขตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ต่างๆ ทำความหมายแทนสิ่งเหล่านั้น เช่น คะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน อายุของพนักงานในบริษัทชินวัตรจำกัด...

Special | 11:39,   lovesak  |   อ่านแล้ว 2752 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
กระบวนการทำงาน ( Procedure )

กระบวนการทำงาน ( Procedure )


องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบด้านนี้หมายถึงกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมีขั้นตอนสลับซับซ้อนหลายขั้นตอน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน เช่น คู่มือผู้ใช้ ( user manual )...

Special | 11:41,   lovesak  |   อ่านแล้ว 3290 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
เสาร์, 15.มีนาคม 2014
ซีพียู (Control Processing Unit) :CPU

ซีพียู (Control Processing Unit) :CPU


หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ซีพียู (Control Processing Unit) :CPU ซีพียู หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หน่วยประมวลผลกลาง หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ ซิป (chip) นับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดของฮาร์ดแวร์ เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ซีพียู ประกอบด้วยส่วนหลัก 2 ส่วนดังนี้   ...

Special | 11:29,   lovesak  |   อ่านแล้ว 2721 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
หน่วยความจำ (Memory Unit)

หน่วยความจำ (Memory Unit)


หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

หน่วยความจำ (Memory Unit) หน่วยความจำ (Memory Unit) อุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลและชุดคำสั่ง เพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หน่วยความจำชั่วคราวและหน่วยความจำถาวร 1. หน่วยความจำชั่วคราว คือ แรม (RAM: Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำที่ใช้ขณะคอมพิวเตอร์ทำงาน...

Special | 12:16,   lovesak  |   อ่านแล้ว 4420 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
ซีดีรอมไดรว์ (CD-Rom Drive)

ซีดีรอมไดรว์ (CD-Rom Drive)


หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ซีดีรอมไดรว์ (CD-Rom Drive) CD-ROM / CD-RW / DVD / DVD-RW ซีดีรอมไดรว์จะมีให้เลือกทั้งแบบติดตั้งภายใน และแบบติดตั้งภายนอก สำหรับรูปแบบการเชื่อมต่อหรือการอินเตอร์เฟสก็จะมีทั้งแบบ IDE และแบบ SCSI เช่นเดียวกับฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) ชนิดอ่านได้อย่างเดียว ได้แก่...

Special | 13:00,   lovesak  |   อ่านแล้ว 2905 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)


องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบของตัวเครื่องที่ สามารถจับต้องได้ ได้แก่ วงจรไฟฟ้า ตัวเครื่อง จอภาพ เครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งส่วนพื้นฐานของฮาร์ดแวร์เป็น 4 หน่วยสำคัญ คือ 1.1 หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต ( Input Unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลและโปรแกรมเข้า เครื่อง มีโครงสร้าง ได้แก่...

Special | 17:18,   lovesak  |   อ่านแล้ว 3970 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
พุธ, 12.มีนาคม 2014
เมนบอร์ด (Mainboard)

เมนบอร์ด (Mainboard)


หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

เมนบอร์ด (Mainboard) ทำหน้าที่ในการควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิกส์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ มากมาย...

Special | 22:52,   lovesak  |   อ่านแล้ว 152955 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
ศุกร์, 07.มีนาคม 2014
สแกนเนอร์ (Scanner)

สแกนเนอร์ (Scanner)


หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

สแกนเนอร์ (Scanner) คืออุปกรณ์ซึ่งจับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอลซึ่งคอมพิวเตอร์ สามารถแสดง, เรียบเรียง, เก็บรักษาและผลิตออกมาได้ ภาพนั้นอาจจะเป็นรูปถ่าย, ข้อความ, ภาพวาด หรือแม้แต่วัตถุสามมิติ การทำงานของสแกนเนอร์ การจับภาพของสแกนเนอร์ ทำโดยฉายแสงบนเอกสารที่จะสแกน...

Special | 22:14,   lovesak  |   อ่านแล้ว 1380 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
เสียง (Audio Output)

เสียง (Audio Output)


หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์เสียง (Audio Output) หน่วยแสดงเสียง ซึ่งประกอบขึ้นจาก ลำโพง (Speaker) และการ์ดเสียง (Sound card) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถฟังเพลงในขณะทำงาน หรือให้เครื่องคอมพิวเตอร์รายงานเป็นเสียงให้ทราบเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ไม่มีกระดาษในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น...

Special | 22:24,   lovesak  |   อ่านแล้ว 5472 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
ตัวเครื่อง (CASE)

ตัวเครื่อง (CASE)


หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ตัวเครื่อง (CASE) คือ โครงหรือกล่องสำหรับประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ไว้ภายใน การเรียกชื่อ และขนาด ของเคสจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งในปัจจุบันมีหลายแบบที่นิยมกัน แล้วแต่ผู้ซื้อจะเลือกซื้อตามความเหมาะสม ของงาน และสถานที่นั้น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ...

Special | 22:59,   lovesak  |   อ่านแล้ว 4304 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
พฤหัสบดี, 27.กุมภาพันธ์ 2014
Printer (เครื่องพิมพ์)

Printer (เครื่องพิมพ์)


หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

Printer (เครื่องพิมพ์) อุปกรณ์ชนิดหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ที่จะทำหน้าที่ในการพิมพ์ข้อมูล เอกสารหรืองานต่างๆ ที่เราทำไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ออกมาสู่วัสดุต่างๆ ที่เราต้องการ เช่น กระดาษ พลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ โดยทั่วไปเราจะแบ่งเครื่องPrinterออกไปตามคุณสมบัติ และลักษณะการใช้งานเครื่อง...

Special | 22:27,   lovesak  |   อ่านแล้ว 2211 ครั้ง |   สั่งพิมพ์
 
: : : ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง : : :