หน้าแรก สมุดเยี่ยม กระดานสนทนา อัลบั้มภาพ ติดต่อเรา


จัดการหน้านี้:
แนะนำให้เพื่อน
สั่งพิมพ์หน้านี้
เพิ่มเป็นเว็บยอดนิยม
  หน้าแรก  |    กระดาน  |    MAP  |    ติดต่อเรา  |    อัลบั้มภาพ  |    สมุดเยี่ยม  |    ยืนยันการสมัคร


ดาวน์โหลดมาใหม่
07-05-2014, 17:18:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 4...

07-05-2014, 17:14:15
ใบงานที่ 1 บทที่ 4 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์...

07-05-2014, 17:11:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:09:19
ใบงานที่ 1 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:05:19
ใบงานบทที่ 2 เรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์...


ดาวน์โหลดสุดฮิต
07-05-2014, 16:53:00
ใบงานบทที่ 1 ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์...

07-05-2014, 17:05:19
ใบงานบทที่ 2 เรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์...

07-05-2014, 17:09:19
ใบงานที่ 1 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:11:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:18:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 4...


เพื่อนบ้านของเรา

คลิกดู 1012 ครั้ง

คลิกดู 1295 ครั้ง

คลิกดู 941 ครั้ง

คลิกดู 793 ครั้ง
 
 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก |-| ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังบทที่ 2


....................................................................................................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นได้ 3 ประเภทหลักๆ คือแบ่งตามลักษณะการประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์ , แบ่งตามสมรรถนะ ขนาดและราคาของคอมพิวเตอร์และแบ่งตามลักษณะการใช้งานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านของความเร็วในการประมวลผล ขนาดและราคาของคอมพิวเตอร์ก็จะมีความแตกต่างกันตามไปด้วย

  1. ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

  1. อภิปรายถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
  2. อภิปรายถึงลักษณะการทำงานของคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
  3. มีคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและการตรงต่อเวลา

 
 
  หน้าแรก  |    กระดาน  |    MAP  |    ติดต่อเรา  |    อัลบั้มภาพ  |    สมุดเยี่ยม  |    ยืนยันการสมัคร
 

หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์
ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
จำข้อมูลการล็อคอิน
อีเมล์
รหัสผ่าน
[ ลืมรหัสผ่าน? ]
[ สมัครสมาชิก? ]