หน้าแรก สมุดเยี่ยม กระดานสนทนา อัลบั้มภาพ ติดต่อเรา


จัดการหน้านี้:
แนะนำให้เพื่อน
สั่งพิมพ์หน้านี้
เพิ่มเป็นเว็บยอดนิยม
  หน้าแรก  |    กระดาน  |    MAP  |    ติดต่อเรา  |    อัลบั้มภาพ  |    สมุดเยี่ยม  |    ยืนยันการสมัคร


ดาวน์โหลดมาใหม่
07-05-2014, 17:18:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 4...

07-05-2014, 17:14:15
ใบงานที่ 1 บทที่ 4 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์...

07-05-2014, 17:11:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:09:19
ใบงานที่ 1 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:05:19
ใบงานบทที่ 2 เรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์...


ดาวน์โหลดสุดฮิต
07-05-2014, 16:53:00
ใบงานบทที่ 1 ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์...

07-05-2014, 17:05:19
ใบงานบทที่ 2 เรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์...

07-05-2014, 17:09:19
ใบงานที่ 1 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:11:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:18:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 4...


เพื่อนบ้านของเรา

คลิกดู 1003 ครั้ง

คลิกดู 1293 ครั้ง

คลิกดู 935 ครั้ง

คลิกดู 788 ครั้ง
 
 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก |-| ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังบทที่ 3....................................................................................................................

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare หมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ ซึ่งคอมพิวเตอร์ มีความหมาย คือ "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์" คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญดังต่อไปนี้ Keyboard (คีย์บอร์ด) , Mouse (เมาส์) , Monitor (จอภาพ) , Printer (เครื่องพิมพ์) , สแกนเนอร์ (Scanner) , อุปกรณ์เสียง (Audio Output) , ตัวเครื่อง (CASE) , เมนบอร์ด (Mainboard) , ซีพียู (Control Processing Unit) :CPU , หน่วยความจำ (Memory Unit)

  1. ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

  1. สามารถเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  2. อภิปรายและบอกหน้าที่ของอุปกรณ์และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
  3. สามารถสรุปและอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้

 
 
  หน้าแรก  |    กระดาน  |    MAP  |    ติดต่อเรา  |    อัลบั้มภาพ  |    สมุดเยี่ยม  |    ยืนยันการสมัคร
 

หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์
ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
จำข้อมูลการล็อคอิน
อีเมล์
รหัสผ่าน
[ ลืมรหัสผ่าน? ]
[ สมัครสมาชิก? ]