หน้าแรก สมุดเยี่ยม กระดานสนทนา อัลบั้มภาพ ติดต่อเรา


จัดการหน้านี้:
แนะนำให้เพื่อน
สั่งพิมพ์หน้านี้
เพิ่มเป็นเว็บยอดนิยม
  หน้าแรก  |    กระดาน  |    MAP  |    ติดต่อเรา  |    อัลบั้มภาพ  |    สมุดเยี่ยม  |    ยืนยันการสมัคร


ดาวน์โหลดมาใหม่
07-05-2014, 17:18:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 4...

07-05-2014, 17:14:15
ใบงานที่ 1 บทที่ 4 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์...

07-05-2014, 17:11:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:09:19
ใบงานที่ 1 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:05:19
ใบงานบทที่ 2 เรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์...


ดาวน์โหลดสุดฮิต
07-05-2014, 16:53:00
ใบงานบทที่ 1 ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์...

07-05-2014, 17:05:19
ใบงานบทที่ 2 เรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์...

07-05-2014, 17:09:19
ใบงานที่ 1 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:11:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 3...

07-05-2014, 17:18:31
ใบงานที่ 2 บทที่ 4...


เพื่อนบ้านของเรา

คลิกดู 1012 ครั้ง

คลิกดู 1295 ครั้ง

คลิกดู 941 ครั้ง

คลิกดู 793 ครั้ง
 
 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก |-| คำชี้แจงอ่านก่อนเรียน

บทเรียนนี้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนจำเป็นต้อง ศึกษาคำแนะนำเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนศึกษาวิธีการเรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ
1. เปิด Browser เพื่อเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://www.cai-introcom.com ::ในแถบ Address bar  ดังรูปภาพ

ข้อแนะนำ
1. เหมาะสำหรับโปรแกรม Mozilla Firefox สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บ คลิกที่นี่ได้เลยครับ

2. สามารถใช้ได้กับ Internet Explorer (IE)
2. อ่านคำแนะนำการเรียนรู้ เพื่อจะได้ทราบขั้นตอนและวิธีการเรียนรู้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์
3. คลิกเลือกบทเรียน เพื่อศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่กำหนด โดยคลิกหัวข้อที่ต้องศึกษา ไปตามลำดับ ดังนี้หมายเหตุ: หมายเลขใดกระพริบอยู่ หมายถึง เข้าใช้งานหน้าบทเรียนนั้นอยู่

3.1 ศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าต้องเรียนอะไร และเมื่อเรียนจบ จะได้ประเมินตนเองว่าบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้หรือไม่
3.2 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ถ้าเรื่องใดที่ยังไม่ทราบ ผู้เรียนจะได้ศึกษาเนื้อหามากเป็นพิเศษและเพื่อ ใช้เปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียน
3.3 เข้าสู่บทเรียน ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้เรียนจะมีเวลาในการศึกษาได้ไม่จำกัด
3.4 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานในบทเรียน โดยการทำแบบฝึกหัด ใบงาน-กิจกรรมที่กำหนดไว้ในบทเรียน ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้ฝึกปฏิบัติ ส่งงานทางอีเมล์และเว็บบอร์ด ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้
3.5 ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน หากผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 60 ผู้เรียนควรกลับมาศึกษาบทเรียนอีกครั้ง


สัญลักษณ์ในการทำแบบทดสอบออนไลน์
ตำแหน่ง ความหมาย/รายละเอียด ตำแหน่ง ความหมาย/รายละเอียด
1
แสดงชื่อเรื่องข้อสอบ
A
แสดงระยะเวลาการทำข้อสอบ
2
อ่านคำแนะนำการทำข้อสอบ
B
แสดงจำนวนข้อสอบ/ข้อสอบทั้งหมด
3
ข้อมูลผู้จัดทำ เปิด/ปิดเสียง พิมพ์ข้อสอบ
C
แสดงโจทย์ข้อสอบ (แบบสุ่ม)
4
ภาพประกอบข้อสอบ
D
แสดงข้อสอบแบบตัวเลือก (แบบสุ่ม)
5
แสดงรายละเอียดของข้อสอบ
E
ดูรายการข้อสอบออนไลน์ในชุดนั้น ๆ ทั้งหมด
6
แสดงจำนวนข้อสอบ ร้อยละของข้อสอบ
F
ปุ่มยืนยันการเลือกคำตอบข้อนั้นๆ
7
คลิกเพื่อเริ่มทำข้อสอบ
 

คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ

1. ซีพียู Pentium 4 ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
2. หน่วยความจำ อย่างน้อย 1 Gb
3. ความละเอียดจอภาพ 1024x768 pixels หรือมากกว่า
4. เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ควรใช้ความเร็วสูง
5. Browser-Internet Explorer 7 หรือ Mozila Firefox 10+ ดาวน์โหลดที่นี่ ขึ้นไป
6. ต้องมีโปรแกรมที่ใช้เล่นไฟล์มัลติมีเดีย เช่น Macromedia Flash Player 8 [ ดาวน์โหลด ] , Acrobat Reader

ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนผ่านทางอีเมล์ได้ตลอดเวลา
ที่ Email : lovesak_1@hotmail.com

 
 
  หน้าแรก  |    กระดาน  |    MAP  |    ติดต่อเรา  |    อัลบั้มภาพ  |    สมุดเยี่ยม  |    ยืนยันการสมัคร
 

หน้าที่และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์
ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
จำข้อมูลการล็อคอิน
อีเมล์
รหัสผ่าน
[ ลืมรหัสผ่าน? ]
[ สมัครสมาชิก? ]